מובייל מנגן -פיל


מובייל מנגן באמצעות משיכה מושמעת מנגינה מרגיעה ונעימה לתינוק ניתן לקשור למיטה / לול / עגלה / אוטו


65